آموزش تصویری بافت شال گردن شیک و زنونه
ن

سلام من این شال رو آموزش میدم خیلی سادست ولی خیلی خوشگل میشه


ابتدا 18 دانه سر اندازید.


ردیف اول: (دو تا پشت دو تا رو)دوبار، 10 تا پشت


ردیف2 :8 تا پشت ،(دو تا رو دو تا پشت) دوبار، 2 تا رو


ردیف3:(دو تا پشت دو تا رو)دوبار،دو تا پشت، 8 تا رو


ردیف4: 10 تا رو،(دو تا پشت دو تا رو)دوبار،


ردیف5:مثل1


ردیف6:مثل2


ردیف7:مثل3


ردیف8: مثل4  


ردیف9: 18 تا پشت


ردیف10: یک رو، دو تا پشت، دو تا رو، دو تاپشت، 11 تا رو


ردیف11: 1پشت، 8 تا رو، (دو تا پشت دو تا رو)دوبار،یک پشت


ردیف12:یک رو،(دو تاپشت دوتا رو)دوبار، 8 تا پشت، یک رو


ردیف13: 11 تاشت، 2 تا رو، 2 تا پشت، 2 تا رو، 1پشت


ردیف14: 1 رو، 2 تا پشت، 2 تارو، 2تا پشت، 11 تا رو


ردیف15: مثل 11 


ردیف16:مثل 12 


ردیف17:مثل13 


ردیف18:18 تا رو
اینم یه شال گردن دیگه که خیلی دوسش دارمهنگامی که بافتن باریکه ای شبیه به آنچه در تصویر زیر نشان داده شده است را یاد گرفتید، یک دونه را از رو بافته و دونه ی دیگر را از زیر. برای آنکه بتوان این شال را پوشید، یکی از دونه ها را از هر یک از حلقه ها، هنگامی که سمت جلو را می بافید، نبافته و به حال خود رها بگذارید.

مرحله ۱:

۳ دونه بیاندازید.

مرحله ۲:


رج ۱: ۲ دونه را بافته و دونه ی آخر را نبافته و به حال خود رها بگذارید.


مرحله ۳:


رج ۲: با نخ کاموایی که در پشت میل قرار دارد، یک دونه را بافته و سپس یک دونه زیاد کنید (روش اضافه کردن را در تصویر ببینید)؛ دونه ی بعدی را بافته و دونه ی آخر را نبافته و به حال خود رها بگذارید.


مرحله ۴:


رج ۳: با نخ کاموایی که در پشت میل قرار دارد، یک دونه را بافته و سپس یک دونه زیاد کنید، این کار را تا دونه ی ما قبل آخر ادامه دهید. دونه ی آخر را نبافته و به حال خود رها بگذارید.


مرحله ۵:

رج ۳ را به همان شکل ادامه دهید، تا زمانی که تعداد دونه های شما به عدد ۲۴ رسید. (در این هنگام پهنای بافتی شما باید حدود ۱۲ سانتی متر باشد).


مرحله ۶:

حال بدون اضافه کردن دونه ای و با همان ۲۴ عدد دونه، بافتی خود را ادامه دهید تا شال گردن به ۱۰ سانتی متر برسد. بخاطر بسپارید که دونه ی آخر را نباید ببافید.


مرحله ۷:

حال بافتی را به دو قسمت تقسیم کنید (روش تقسیم کردن را در تصویر مشاهده کنید). هنگامی که این کار را تمام کردید، نیمی از دونه ها بر روی میل های دو طرفه و نیمی دیگر بر روی میل های خودتان قرار می گیرد.

مرحله ۸:

حال دونه هایی را که بر روی میل های خودتان قرار دارند، ببافید (به دونه های قرار گرفته بر روی میل های دو طرفه کاری نداشته باشید). بخاطر بسپارید که دونه ی آخر را نباید ببافید. حدود ۴ سانتی متر ببافید. حال این دونه ها را در یک نخ کرده و به حال خود بگذارید. کاموا را یا قیچی ببرید. مطمئن شوید که به میزان کافی کاموا بگذارید. چون دوباره به این دونه ها بر می گردیم.


مرحله ۹:

حال همین کار را برای دونه هایی که بر روی میل های دو طرفه قرار دارند، تکرار کنید. درست به همان صورت.


مرحله ۱۰:

حال تمام دونه ها را بر روی یک میل قرار دهید. و بافتن را به این ترتیب ادامه دهید: یک میل بردارید، یک دونه از میل دو طرفه در این میل بیاندازید، سپس یک دونه از میلی که از ابتدا در دست داشتید. این کار را ادامه دهید تا تمام دونه ها در میل قرار بگیرند.


مرحله ۱۱:

حال بافتن را شروع کرده و ادامه دهید. بخاطر بسپارید که دونه ی آخر را نباید ببافید. بافتن را تا حدود ۴۰ سانتی متر دیگر ادامه دهید. ( برای آنکه سایز شال گردن مناسب باشد، اگر برای کودک می بافید، سانتی مترهای کمتری ببافید و اگر برای بزرگسال می بافید، سانتی مترهای بیشتری ببافید).


مرحله ۱۲:

حال دوباره مرحله ی ۷ را تکرار کنید. دونه ها را به دو بخش مساوی تقسیم کرده و در دو میل جداگانه قرار دهید.


مرحله ۱۳:

حال دوباره مراحل ۸، ۹ و ۱۰ را تکرار کنید.


مرحله ۱۴:

در این مرحله به بافتن ادامه دهید. بخاطر بسپارید که دونه ی آخر را نباید ببافید. حدود ۶ سانتی متر دیگر ببافید.

مرحله ۱۵:

پایان کار: یک دونه را ببافید، حال کم کردن دونه ها را شروع کنید (چگونه کم کردن را در تصویر مشاهده کنید)، و کار بافتن را به همین ترتیب ادامه دهید تا رج تمام شود. بخاطر بسپارید که دونه ی آخر را نباید ببافید. این کار را به همین ترتیب ادامه دهید تا در آخر تنها ۳ دونه باقی بماند. حال دونه های باقی مانده را کور کنید. با استفاده از سوزن ملیله دوزی، انتهاهای شال بافته شده را مرتب کنید.

[ چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:9 ] [ asal ] [ ]